Κατηγορία: Εκδηλώσεις

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και οι σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας

Ενημέρωση μετά από σχετική πρόσκληση των μελών της Μόνιμης Επιτροπής Οικολογίας&Προστασίας Περιβάλλοντος και της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας&Βιομηχανίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ Δείτε περισσότερα

Σύνταξη του Πρώτου Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης.

«Σύνταξη του Πρώτου Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ): Η εμπειρία από τη συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης», 20η Σύσκεψη Συνεργασίας Διυλιστηρίων, σε Θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Περιβάλλοντος,...

19η Σύσκεψη Συνεργασίας Διυλιστηρίων, σε Θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Περιβάλλοντος,

«Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης: Ενημέρωση-εκπαίδευση κοινού-ασκήσεις ετοιμότητας», Προσκεκλημένη του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια για ομιλία με θέμα «Χημικός Μηχανικός: Η ευρύτητα της επιστήμης και του επαγγέλματος», Career Day 2001, 29-3-01

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης.

«Μελέτη Πολλαπλασιαστικών Φαινομένων: Παρουσίαση Μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται από τις Κρατικές Αρχές του Βελγίου», 17η Σύσκεψη Συνεργασίας Διυλιστηρίων, σε Θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Περιβάλλοντος, Αθήνα, 20 & 21-11-00.

SEVESO 2000: The Experiences of Transposition, στο Bordeaux

17η Σύσκεψη Συνεργασίας Διυλιστηρίων, σε Θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Περιβάλλοντος, Αθήνα, 20 & 21-11-00. Δείτε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών: Φωτιά σε Δεξαμενή Αργού.

15η Σύσκεψη Συνεργασίας Διυλιστηρίων, σε Θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Περιβάλλοντος, Θεσ/νίκη, 18 & 19-11-99.