Συντάκτης: Λιάνα Γούτα

SEVESO 2000: The Experiences of Transposition, στο Bordeaux

17η Σύσκεψη Συνεργασίας Διυλιστηρίων, σε Θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Περιβάλλοντος, Αθήνα, 20 & 21-11-00. Δείτε περισσότερα

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης.

«Μελέτη Πολλαπλασιαστικών Φαινομένων: Παρουσίαση Μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται από τις Κρατικές Αρχές του Βελγίου», 17η Σύσκεψη Συνεργασίας Διυλιστηρίων, σε Θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Περιβάλλοντος, Αθήνα, 20 & 21-11-00.

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών: Φωτιά σε Δεξαμενή Αργού.

15η Σύσκεψη Συνεργασίας Διυλιστηρίων, σε Θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Περιβάλλοντος, Θεσ/νίκη, 18 & 19-11-99.