Το Talent Drain μιας Οικονομίας που αιμορραγεί

Huffington Post

 

Description: Λιάνα Γούτα HeadshotΛιάνα Γούτα

Χημικός Μηχανικός, International Government Affairs Director

Πετρελαϊκού Ομίλου και Πρόεδρος Τομέα Γυναικών Μάνατζερ &

Επιχειρηματιών-ΤΟΓΜΕ, ΕΕΔΕ Μακεδονίας

 Το Talent Drain μιας Οικονομίας που αιμορραγεί

Δημοσιεύθηκε: 05/10/2015 12:08 μμ EEST Ενημερώθηκε: 05/10/2015 12:08 μμ EEST

Κανείς δε μπορεί να αρνηθεί ότι το μεγαλύτερο ζητούμενο σήμερα σε όλες τις δυτικές οικονομίες, σε κάθε Επιχείρηση, αλλά και στην Πολιτική και την Κοινωνία, είναι το ανθρώπινο Ταλέντο. Ωστόσο μια μεγάλη Διαρροή Ταλέντων, ένα «Talent Drain», εντός της ίδιας της Ευρώπης και γενικότερα εντός των χωρών του Δυτικού κόσμου καταγράφεται μέσα από την προσεκτική ανάγνωση στοιχείων και στατιστικών. Ένα Talent Drain το οποίο, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται ακόμα αποτελεσματικά, αλλά, πολύ χειρότερα, δεν αναγνωρίζεται ακόμα επαρκώς…. Διαβάστε τη συνέχεια

Δείτε επίσης...