Το πρώτο αυτοκίνητο βιοαιθανόλης στην Ελλάδα.

Αγγελιοφόρος

Η χημικός μηχανικός Λιάνα Γούτα είναι η οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου που κυκλοφορεί στην Ελλάδα και, αντί για βενζίνη, μπορεί να καίει καύσιμο που παράγεται από φυτά…

Δείτε επίσης...