Το πρώτο αυτοκίνητο βιοαιθανόλης κυκλοφορεί ήδη στην Θεσσαλονίκη.

Αυριανή

Το πρώτο αυτοκίνητο βιοαιθανόλης κυκλοφορεί ήδη στην Θεσσαλονίκη. Μπορεί να κάνει τα πρώτα της βήματα στην πολιτική σκηνή της Θεσσαλονίκης…

Δείτε επίσης...