Το πρώτο αυτοκίνητο βιοαιθανόλης κυκλοφορεί.

Δημόσιος Τομέας

Με το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών και του φαινομένου του θερμοκηπίου να ζητά επιτακτικά λύσεις και άμεσες και επείγουσες δράσεις…

Δείτε επίσης...