Το πρώτο αυτοκίνητο βιοαιθανόλης κυκλοφορεί ήδη στην Θεσσαλονίκη.

Ισοτιμία

Μπορεί να κάνει τα πρώτα της βήμτα στην πολιτική σκηνή της Θεσσαλονίκης, ως οδηγός όμως αποδεικνύει ότι ξέρει να επίλέγει… αυτοκίνητο…

Δείτε επίσης...