Σύνταξη του Πρώτου Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης.

«Σύνταξη του Πρώτου Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ): Η εμπειρία από τη συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης», 20η Σύσκεψη Συνεργασίας Διυλιστηρίων, σε Θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 10 & 11-6-02.

Δείτε επίσης...