Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης- Το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ των ΕΛΠΕ

Ημερίδα της Ένωσης Χημικών και του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ., 17-3-04.

Δείτε επίσης...