Συμπεράσματα Ημερίδας

Σύνδεσμος Αποφοίτων Βρετανικών Πανεπιστημίων (BGS) / Βρ?

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου καιστο πλαίσιο της “Διεθνούς ΕβδομάδοςΕπιχειρηματικότητας 2012”, η ημερίδα  “Δημόσια συζήτηση για την επιχειρηματικότητακαι την καινοτομία” που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Βρετανικών  Πανεπιστημίων (BGS)  σε συνεργασία με τοΒρετανικό Συμβούλιο.

Η Λιάνα Γούτα έλαβε πρώτη το λόγο και αφού αναφέρθηκε στους βασικούςάξονες που οριοθετούν την επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο εστίασε στηγυναικεία επιχειρηματικότητα εντοπίζοντας τον φόβο των γυναικών μπροστά στηνπρόκληση αυτή και την αναγκαιότητα αλλαγής κουλτούρας για την επίτευξη τουστόχου βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος και της καινοτομικήςδραστηριότητας.

Δελτίο Τύπου

Δείτε επίσης...