«Περιβάλλον, οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη : Η ανάγκη και ο καταλυτικός ρόλος των τοπικών κοινωνιών»

14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ομιλία στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών, με θέμα «Περιβάλλον, οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη : Η ανάγκη και ο καταλυτικός ρόλος των τοπικών κοινωνιών», στην τρίτη θεματική ενότητα με θέμα ΄Περιβάλλον και Τοπική Αυτοδιοίκηση’, Παρασκευή 15.30-19.30. / Ανάρτηση στο blog ΤΥΠΟΛΟΓΟΣ Το πρόγραμμα του Συνεδρίου / Η εισήγηση της Λιάνας

Δείτε επίσης...