Ομιλία στο Συνέδριο με θέμα

Invest For The Future

Ομιλία της Λιάνας στο 2o Συνέδριο 

«Invest for the Future-Women Driving Economic Growth in Southeastern Europe»

 

Θέμα της ομιλίας :«Invest for the Future-Next Steps».

Ζάγκρεμπ, 24-26 Οκτωβρίου 2011

 

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου
Οι ομιλητές/-τριες του Συνεδρίου

 

Δείτε πληροφορίες για την πρωτοβουλία Invest For The Future-IFTF

Invest for the Future

Invest for the Future provides a support network and best knowledge for female entrepreneurs throughout Southern and Eastern Europe and Eurasia. There are three types of support offered: Learning, Networking and Earning. Women business owners can access our knowledge resources; join a community of support from peers and mentors; and identify financial resources to match the strategic needs of small and medium enterprises in the region.

The inital funding for the IFTF project has been provided by the U.S. Department of State. Three main conferences were held in Istanbul (2011), Zagreb (2011) and Warsaw (2012). The network continues to grow as Invest for the Future identifies new and existing resources and opportunities to support and strengthen female entrepreneurship in our regions and around the world.

Δείτε επίσης...