Οι Τοπικές Κοινωνίες στην Πορεία για το Νέο Μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ecocity Newsletter

«Είναι γνωστό ότι η ΕΕ πρωτοστατεί στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής αλλά και στη χάραξη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ενεργειακής Στρατηγικής, θέτοντας μετρήσιμους δεσμευτικούς στόχους και υιοθετώντας δράσεις ενίσχυσης και χρηματοδότησης…»

Δείτε επίσης...