Οι εξελίξεις και το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των Βιοκαυσίμων.

Συμπόσιο Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου με θέμα «Βιοενέργεια στην Ελλάδα», Θεσσαλονίκη, 11-13 Μαΐου 2006. Συμπόσιο με συνδιοργάνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με ευθύνη της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Δείτε επίσης...