Οδηγία SEVESO II, Μελέτες Ασφαλείας και Εκτίμηση Κινδύνου.

Ομιλία σε ημερίδα 24-11-00

Ομιλία σε ημερίδα του Πανελληνίου Συλλόγου Εισαγωγέων Βιομηχανιών Γεωργοχημικών, Θεσσαλονίκη, 24-11-00. Παρουσίαση Θεμάτων Διεθνούς Συνεδρίου

Δείτε επίσης...