Με καύσιμα βιοαιθανόλης.

Θεσσαλονίκη

Το πρώτο υβριδικό αυτοκίνητο που έφτασε στη Βόρεια Ελλάδα έχει την ιδιότητα να κινείται και με βιοαιθανόλη και με βενζίνη…

Δείτε επίσης...