Μεταπτυχιακό «ΔΙΚΑΙΟ και ΜΗΧΑΝΙΚΗ της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Νομική Σχολή ΑΠΘ & Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Μεταπτυχιακό «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας» στο ΑΠΘ

Ένα καινοτόμο, διεπιστημονικό και τεχνοκρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων, με τίτλο «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργεια» σχεδιάστηκε και υλοποιείται για πρώτη χρονιά φέτος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από τη Νομική Σχολή και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, συμμετέχει και συμβάλλει και η ΕΛΠΕ, στη θεματική «Πετρέλαιο και Πετρελαιοειδή: Διύλιση και Διανομή Πετρελαιοειδών – Ασφάλεια Ενεργειακής Τροφοδοσίας-Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία» με τη Διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Ομίλου κα Λιάνα Γούτα, η οποία προσκλήθηκε να διδάξει τη σχετική ενότητα.

Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος διδάσκονται από Καθηγητές της Νομικής και του Πολυτεχνείου καθώς και από εξειδικευμένους επιστήμονες της ενεργειακής αγοράς και βιομηχανίας, ενώ απευθύνεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους Νομικών και Πολυτεχνικών Σχολών.

Ο κλάδος της Ενέργειας είναι σε θέση να δημιουργήσει πολλές και καλές νέες θέσεις εργασίας και να δώσει την ευκαιρία σε επαγγελματίες νομικούς και μηχανικούς να επαναπροσανατολίσουν τη δραστηριότητά τους σε πιο παραγωγικούς, βιώσιμους και επικερδείς τομείς. Στόχος του Μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος είναι οι απόφοιτοι του να αποκτήσουν σφαιρικές γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίζουν συνθετικά τα ζητήματα που θα κληθούν να διαχειριστούν στον τομέα αυτό, τόσο από νομική, όσο και από τεχνική άποψη.

Η ενότητα των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Εξελίξεων στον κλάδο των Πετρελαιοειδών από την κα Λιάνα Γούτα περιλαμβάνεται στα μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου με 8 ώρες διδασκαλίας στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, και ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, με την επίσκεψη στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης των μεταπτυχιακών φοιτητών και του επικεφαλής καθηγητού της Νομικής ΑΠΘ κ.Παναγιώτη Γκλαβίνη.

Poster

20170324_135423_crop 20170324_135318_crop2

20170318_120246 20170318_120339(0)

20170324_141721_crop

20170318_114520_crop1    20170318_120457

20170324_135220_cropLG 20170318_114655_crop2 20170318_114522_crop2

 

Μερικές πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας

Πρόκειται για ένα καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, που παρέχει σύνθετες εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στο διεπιστημονικό αντικείμενο της Ενέργειας, από άποψή τόσο της Νομικής Επιστήμης, όσο και της Μηχανικής.

Μέσα από το Πρόγραμμα, ο μηχανικός αποκτά εμπειρικά τις νομικές γνώσεις που του είναι απαραίτητες όταν ασχολείται με ενεργειακά θέματα. Το ίδιο και ο νομικός τις τεχνικές γνώσεις. Το Μεταπτυχιακό αυτό απαντά σε πραγματικές ανάγκες συνθετικής μετεκπαίδευσης μηχανικών και νομικών στα νομικά και τεχνικά ζητήματα της ενέργειας.

Ο κλάδος της Ενέργειας είναι σε θέση να δημιουργήσει πολλές και καλές νέες θέσεις εργασίας και να δώσει την ευκαιρία σε επαγγελματίες νομικούς και μηχανικούς να επαναπροσανατολίσουν τη δραστηριότητά τους σε πιο παραγωγικούς, βιώσιμους και επικερδείς τομείς. Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι οι απόφοιτοι του να αποκτήσουν σφαιρικές γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίζουν συνθετικά τα ζητήματα που θα κληθούν να διαχειριστούν στον τομέα αυτό, τόσο από νομική, όσο και από τεχνική άποψη.

Στη διδασκαλία των εξειδικευμένων επιμέρους αντικειμένων παρεμβαίνουν διακεκριμένα στελέχη της διοίκησης, της δικαιοσύνης και της ενεργειακής αγοράς και βιομηχανίας.

 

Δείτε επίσης...