Λιάνα Γούτα – My way

SER FREE

Μια συνέντευξη στο περιοδικό SER FREE…Λιάνα Γούτα, χημικός μηχανικός…»Έπεσε στα βαθειά της πολιτικής πριν από δύο χρόνια με «όχημα» το περιβάλλον. Ονειρεύεται μια Θεσσαλονίκη με λιγότερο τσιμέντο, αξιοποιημένο θαλάσσιο μέτωπο και μεγαλύτερη «αυτοπεποίθηση». Δεν πιστεύει στις δια μαγείας λύσεις αλλά στους μακρόπνοους σχεδιασμούς και βλέπει πως, αν υπάρχει η κατάλληλη στήριξη, καριέρα, πολιτική και οικογένεια συνδυάζονται αρμονικά».του Αλέξανδρου Αραμπατζή Διαβάστε τη συνέντευξη

Δείτε επίσης...