Κλιματικές Αλλαγές – Παγκόσμιο Πρόβλημα

Ομιλία σε εκδήλωση 30-11-2007

Ομιλία στην εκδήλωση της Εταιρίας Ελληνοευρωπαϊκών Μελετών «Ενέργεια και Περιβάλλον», στο Συνέδριο Money Show 2007, την Παρασκευή 30-11-07. Τίτλος ομιλίας: «Κλιματικές Αλλαγές-Παγκόσμιο Πρόβλημα».

Για να δείτε το πρόγραμμα

Δείτε επίσης...