Κλειδί το νέο ΕΣΠΑ.

Ισοτιμία

Η ανταγωνιστικότητα αποτελεί πλέον μείζον ζητούμενο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και διαπερνά όλα τα νομοθετικά κείμενα και τις πολιτικές της…

Δείτε επίσης...