Η Θεσσαλονίκη μπροστά στα περιβαλλοντικά της προβλήματα(συνέχεια)

Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κων.Καραμανλή

«Σήμερα επιλέξαμε να μιλήσουμε για 3 από τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής της Θεσσαλονίκης ή μάλλον για 3 ανοιχτές πληγές της περιοχής. Η επιλογή τους δεν ήταν ιεραρχική ούτε εξαντλητική και ως ΙΔΚΚ-Παράρτημα Θεσσαλονίκης, επιφυλασσόμεθα να ασχοληθούμε στο μέλλον, με την πρώτη ευκαιρία, και με τα υπόλοιπα μείζονα προβλήματα της πόλης», σημείωσε από βήματος η επικεφαλής του παραρτήματος Θεσσαλονίκης του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής κα.Λιάνα Γούτα /Press-gr / i-live.gr / exomatiakaivlepo

Δείτε επίσης...