Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ως εναλλακτική μέθοδος επίλυσης διαφορών-Τα οφέλη για τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΟΓΜΕ-ΕΕΔΕ, Τμήμα Μακεδονίας, Δικηγορικός Σύλλογος Θεσ

Δείτε την πρόσκληση

Δείτε το πρόγραμμα

Ο χαιρετισμός της Λιάνας

 

Δείτε επίσης...