Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010-Κοινωνία της Πληροφορίας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Συνέδριο Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέμα «Ηλεκτρονική Δημοκρατία 2006 – Προκλήσεις της Ψηφιακής Εποχής», Αθήνα, 16 – 17 Μαρτίου 2006.

Δείτε επίσης...