Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Μόδα ή φιλοσοφία εταιρικής προοπτικής? Το παράδειγμα των ΕΛΠΕ

Ομιλία σε Ημερίδα 19-5-2008

Εισήγηση σε ημερίδα Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργοδοτών για την Απασχόληση Ατόμων με Αναπηρία

/ Το πρόγραμμα της εκδήλωσης / Η ομιλία, Έκδοση Πρακτικών

Δείτε επίσης...