“Διασφαλίζοντας «Ευημερία για Όλους»: Αξίες και Πολιτικές της Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς”

ΙΝΣΤ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Αντικείμενο του συνεδρίου είναι η ιστορική διαμόρφωση και η σύγχρονη πορεία της «Κοινωνικής Οικονομίας της Αγοράς», που αποτέλεσε θεμέλιο του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι τις μέρες μας. Το θέμα στις επιμέρους πτυχές του θα αναλύσουν πολιτικές προσωπικότητες, διαπρεπείς πανεπιστημιακοί, ερευνητές, και στελέχη οικονομικών οργανισμών από την Ελλάδα και τη Γερμανία.

Δείτε επίσης...