Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και οι σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας

ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ενημέρωση μετά από σχετική πρόσκληση των μελών της Μόνιμης Επιτροπής Οικολογίας&Προστασίας Περιβάλλοντος και της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας&Βιομηχανίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Δείτε επίσης...