Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης: Ενημέρωση-εκπαίδευση κοινού-ασκήσεις ετοιμότητας

19η Σύσκεψη Συνεργασίας Διυλιστηρίων

19η Σύσκεψη Συνεργασίας Διυλιστηρίων, σε Θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Περιβάλλοντος, Αθήνα, 12 & 13-11-01.

Δείτε επίσης...