Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης.

17η Σύσκεψη Συνεργασίας Διυλιστηρίων

«Μελέτη Πολλαπλασιαστικών Φαινομένων: Παρουσίαση Μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται από τις Κρατικές Αρχές του Βελγίου», 17η Σύσκεψη Συνεργασίας Διυλιστηρίων, σε Θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Περιβάλλοντος, Αθήνα, 20 & 21-11-00.

Δείτε επίσης...