Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης

ΕΒΕΑ

Ενημέρωση – Εκπαίδευση κοινού, ασκήσεις ετοιμότητας στα σχέδια αντιμετώπισης. Εισήγηση σε Διημερίδα του ΤΕΕ με θέμα «Διαχείριση Επικινδυνότητας: Η εφαρμογή των οδηγιών Seveso Ι & ΙΙ στη χώρα μας», ΕΒΕΑ, Αθήνα, 4 & 5-11-03.

Δείτε επίσης...