Βιοκαύσιμα: πρέπει να καλλιεργηθεί το 38% της αγροτικής γης στην Ε.Ε.

Μακεδονία

Με ηλίανθο, ελαιοκράμβη, καλαμπόκι και άλλα ενεργειακά φυτά θα πρέπει να καλλιεργηθούν τα επόμενα χρόνια σχεδόν τέσσερα στα δέκα στρέμματα…

Δείτε επίσης...