Βιοκαύσιμα για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Νότια Ευρώπη

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ΕΚΕ?

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, σας προσκαλώ στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο Biofuels for Sustainable Development to Southern Europe (Bio4SuD) που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στη Θεσσαλονίκη, στις 19-20 Νοεμβρίου 2012.

Δείτε το πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του συνεδρίου, εγγραφή, οργάνωση κτλ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: www.bio4sud.gr.

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική. 

Δείτε επίσης...