Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Μια νέα ενεργειακή πνοή

Ομιλία σε Συνέδριο 29-3-2008

Εισήγηση στο 9o Συνέδριο Φοιτητών Δασολογίας& Φυσικού Περιβάλλοντος «Το Περιβάλλον Σήμερα & Αύριο», Εισήγηση με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Μια νέα ενεργειακή πνοή».

Για να δείτε το πρόγραμμα

Δείτε επίσης...