Ανάσα για την πόλη.

Ελεύθερος Τύπος

Δεν ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Είναι πραγματικότητα: το πρώτο αυτοκίνητο που μπορεί να κινηθεί με βιοαιθανόλη…

Δείτε επίσης...