Αίτημα για νέα πρόσωπα

Εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής

«Η κυβέρνηση χρειάζεται να πείσει ξανά για τις καλές της προθέσεις, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητά της. Όχι με απλή αλλαγή προσώπων αλλά με αλλαγή πρακτικής όπου τα πρόσωπα του κυβερνητικού έργου να επιλέγονται με βάση τις γνώσεις, την εμπειρία και το έργο τους. Μια τέτοια πρακτική ουσίας και μετρήσιμων αποτελεσμάτων κερδίζει την επαφή με την κοινωνία πολύ περισσότερο κι από την καλύτερη επικοινωνιακή τακτική».

Δείτε επίσης...